Cart

FÖRETAGSTJÄNSTER

Minni Salminen
tel. 09 755 22249/040 555 5613

Miia Salminen
tel. 09 755 22248/040 534 3440

 

 

 

 

marja kurki

SPECIFIKA MÖNSTER OCH FÖRETAGSSERVICE

Det speciella med scarfar och slipsar är att de kan användas både för att uttrycka individualitet och för att skapa en känsla av gemenskap, vi-anda. Utöver säsongskollektionerna skräddarsyr Marja Kurki specifika slipsar och scarfar för enskilda företag. Designen utgår då från själva essensen hos företaget eller dess produkter, det som kännetecknar företaget och som står närmast hjärtat.

Ett företags scarf eller slips är alltid unika, de kännetecknar företaget. De lämpar sig för både små och stora evenemang, de kan användas för kontinuerlig representation och som uppskattade gåvor till affärskompanjoner. De är också utmärkta för att markera ett namnbyte eller en fusion, ett jubileum eller en märkesdag. De kan stödja lanseringen av en ny produkt eller den interna marknadsföringen, de kan ge uppmuntran och motivation.

Styrkan i den visuella kommunikationen bör inte underskattas. Känslan av siden kan inte ens underskattas