Cart

marja kurki

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i den finländska personuppgiftslagen (523/1999).

Registeransvarig

Marja Kurki Oy (finländskt organisationsnummer: 0869110-9)
Timmermansgatan 4
00880 Helsingfors
Telefon: 09-755 22 20
E-post: info@marjakurki.com

Kontaktperson 

Satu Kurki
Telefon: 09-755 22 20
E-post: info@marjakurki.com

Registrets namn

Marja Kurki Oy:s kundregister

Grund för registerföringe

Personen har registrerat sig som kund eller köpt produkter i Marja Kurki Oy:s nätbutik.

Registrets användningsändamål 

Registrets användningsändamål är att föra ett kundregister för Marja Kurki Oy samt att arkivera och hantera kundernas beställningar. Registret används även för uppföljning av försvunna paket. Uppgifterna kan användas för att utveckla Marja Kurki Oy:s nätbutik och för statistiska ändamål. Personuppgifter hanteras enligt vad som är tillåtet och nödvändigt enligt personuppgiftslagen.

Uppgifterna i registret kan användas i Marja Kurki Oy:s egna register för riktad reklam utan att personuppgifter överlåts till utomstående.

Marja Kurki Oy:s nätbutik har rätt att publicera uppgifterna i kundregistret som en elektronisk eller skriftlig förteckning om inte kunden särskilt förbjuder det. Med en förteckning avses exempelvis etiketter för postning av direktreklam. Kunden har rätt att förbjuda att uppgifterna publiceras genom att meddela detta till Marja Kurki Oy:s nätbutiks kundtjänst, per e-post till info@marjakurki.com eller till kontaktpersonen för registret.

Uppgifter som ingår i registret 

Personregistret innehåller följande uppgifter:

 • för- och efternamn
 • kön
 • postadress, postnummer, postort
 • bosättningsland
 • modersmål
 • individualiserade uppgifter om betalningsmedel
 • uppgifter om kundrelationen och andra uppgifter med saklig anknytning, såsom
 • identifieringsuppgifter för att använda tjänsterna (exempelvis kundnummer, användar-id och koder)
 • kundrelationens starttidpunkt
 • uppgifter om gjorda köp som identifierad kund (exempelvis köp i nätbutiken)
 • användning av tjänster (exempelvis beställning av nyhetsbrev)
 • returer av produkter
 • förmåner och kampanjer riktade till den som har registrerats och hur de används
 • uppgifter om fakturering och inkasso
 • kontakt och kommunikation som rör kundrelationen och annan saklig anknytning (såsom reklamationer och andra returer samt inspelningar av samtal med kundtjänst)
 • tillstånd och förbud mot direktmarknadsföring

Överlåtelse av uppgifte

Uppgifterna överlåts inte till någon utanför Marja Kurki Oy:s nätbutik. En registrerad persons personuppgifter förstörs på begäran av användaren.

Skydd av registret 

Registret överlåts inte till tredje man. Rätt att använda registret kräver användarbehörighet till Marja Kurki Oy:s nätbutiks interna nätverk. Registret ligger på Marja Kurki Oy:s nätbutiks lösenordsskyddade server.

Insyn i registret

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som har registrerats om honom eller henne i registret. En skriftlig och undertecknad begäran om insyn ska skickas till kontaktpersonen för registret.

Den registrerade har rätt att förbjuda användning av uppgifter som gäller honom eller henne själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar och har rätt att kräva att oriktiga uppgifter korrigeras genom att meddela Marja Kurki Oy:s kundtjänst, tel. 09-755 22 20, e-post: info@marjakurki.com.